FOLLOW US 

วีซ่านักเรียน

ไม่มั่นใจ ไม่มีเวลา ต้องการที่ปรึกษา ติดต่อเรา

วีซ่านักเรียน

ไม่มั่นใจ ไม่มีเวลา ต้องการที่ปรึกษา ติดต่อเรา

เราเป็นบริษัทจดทะเบียน

เชื่อใจ.. และมั่นใจได้กับบริการของเรา

บริษัทของเรา มีทีมงานขนาดใหญ่ที่พร้อมดูแลให้บริการคุณ ออฟฟิศของเราตั้งอยู่ที่อาคารสำนักงาน เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว สามารถเดินทางถึงได้สะดวก ด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพหลโยธิน

เฉพาะสำหรับคุณ

เราให้คำปรึกษาเฉพาะบุคคล

เพราะคนทุกคนมีความต่าง การใช้รายการเอกสารที่ไม่มีความเฉพาะเจาะจงนั้น ทำให้โอกาสที่วีซ่าคุณจะผ่านเป็นเรื่องยากขึ้น ลูกค้าของเราทุกคน จะได้รับบริการแบบ Tailor-made (เฉพาะสำหรับตัวคุณ) เพื่อมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับคำแนะนำในการยื่นวีซ่าที่ดีที่สุดในความเป็นตัวตนของคุณแน่นอน

ของจริง ไม่ใช่ Online

ทีมงานพร้อมบริการในวันยื่นวีซ่า

เรามีสำนักงานและทีมงานที่ใหญ่เพียงพอจะให้การบริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึง คุณสามารถพบเราได้ทุกเมื่อ อีกทั้งเรายังจัดทีมงานที่พร้อมบริการ ไม่ทอดทิ้งคุณในวันยื่นวีซ่า เราจึงเป็นบริการแบบของจริง ไม่ใช่ออนไลน์ บริการของเราทั้งสะดวก รวดเร็ว พร้อมเริ่มงานให้บริการทันที 

+0
Visa Applications / Year
0%
Success Rate

เราเป็นบริษัทจดทะเบียน

เชื่อใจ.. และมั่นใจได้กับบริการของเรา

บริษัทของเรา มีทีมงานขนาดใหญ่ที่พร้อมดูแลให้บริการคุณ ออฟฟิศของเราตั้งอยู่ที่อาคารสำนักงาน เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว สามารถเดินทางถึงได้สะดวก ด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพหลโยธิน

เฉพาะสำหรับคุณ

เราให้คำปรึกษาเฉพาะบุคคล

เพราะคนทุกคนมีความต่าง การใช้รายการเอกสารที่ไม่มีความเฉพาะเจาะจงนั้น ทำให้โอกาสที่วีซ่าคุณจะผ่านเป็นเรื่องยากขึ้น ลูกค้าของเราทุกคน จะได้รับบริการแบบ Tailor-made (เฉพาะสำหรับตัวคุณ) เพื่อมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับคำแนะนำในการยื่นวีซ่าที่ดีที่สุดในความเป็นตัวตนของคุณแน่นอน

ของจริง ไม่ใช่ Online

ทีมงานพร้อมบริการในวันยื่นวีซ่า

เรามีสำนักงานและทีมงานที่ใหญ่เพียงพอจะให้การบริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึง คุณสามารถพบเราได้ทุกเมื่อ อีกทั้งเรายังจัดทีมงานที่พร้อมบริการ ไม่ทอดทิ้งคุณในวันยื่นวีซ่า เราจึงเป็นบริการแบบของจริง ไม่ใช่ออนไลน์ บริการของเราทั้งสะดวก รวดเร็ว พร้อมเริ่มงานให้บริการทันที 

เกทแอนด์โก ทุกคำตอบของวีซ่านักเรียน ที่ครบวงจรที่สุด

จะขอวีซ่า ควรเริ่มอย่างไร ข้อมูลที่ไหนน่าเชื่อถือ

ทั้งข้อมูลจากเพื่อน จากในอินเตอร์เน็ต ที่ต่างแนะนำไปในทิศทางที่หลากหลาย และมักจะไม่ตรงกัน แล้วเราควรจะเชื่ออันไหน

ไม่มีเวลาในการเตรียมเอกสาร

คิดว่ายื่นวีซ่าเองก็น่าจะผ่าน แต่ว่าไม่มีเวลาในการเตรียมเอกสาร ทั้งเสียเวลาในการหาข้อมูลที่อัพเดท ทั้งกรอกใบสมัครใช้เวลาเยอะ ทำนัดหมายยื่น เตรียมเอกสารแปล และอีกมากมาย

เงินในบัญชีต้องมีเท่าไร ต้องเป็นบัญชีของตัวเองเท่านั้นหรือไม่

กฏของวีซ่านักเรียน ที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจง ไม่มั่นใจว่าควรจะมีเงินในบัญชีเท่าไร สามารถใช้บัญชีญาติพี่น้องเป็นผู้รับรองได้หรือไม่ ควรจะเตรียมการเรื่องบัญชีอย่างไร 

สถานทูตจะสัมภาษณ์อะไรบ้าง จะเตรียมตัวอย่างไรดี

เป็นปัญหาชวนสงสัย ว่าเราจะถูกสัมภาษณ์หรือไม่ วันไปยื่นวีซ่าเค้าจะถามอะไรบ้าง และเราควรจะต้องตอบอย่างไร อะไรที่เราควรให้ข้อมูลเพื่อช่วยให้วีซ่าของเราผ่านได้ง่ายขึ้น

กรอกข้อมูลใบสมัคร ต้องตอบอย่างไร ไม่มั่นใจ กลัวผิดพลาด

ลองกรอกใบสมัครเอง เสียเวลาไปนาน และยังพบกับคำถามชวนสับสนมากมาย ไม่แน่ใจว่าสถานทูตต้องการข้อมูลอะไรแน่ ควรตอบอย่างไร กลัวว่าจะกรอกไปแล้วผิดพลาด

ถูกปฏิเสธวีซ่า จะยื่นใหม่ได้เลยหรือไม่ และต้องแก้ไขอย่างไร

ลองยื่นเองไปแล้ว แต่ถูกปฏิเสธวีซ่า เราผิดพลาดตรงไหน แล้วจะยื่นใหม่ได้เลยหรือไม่ หรือว่าต้องรออีกนานเท่าไร จะแก้ไขข้อปฏิเสธอย่างไร วีซ่าจึงจะผ่าน

เกทแอนด์โก ทุกคำตอบของวีซ่านักเรียน ที่ครบวงจรที่สุด

จะขอวีซ่า ควรเริ่มอย่างไร ข้อมูลที่ไหนน่าเชื่อถือ

ทั้งข้อมูลจากเพื่อน จากในอินเตอร์เน็ต ที่ต่างแนะนำไปในทิศทางที่หลากหลาย และมักจะไม่ตรงกัน แล้วเราควรจะเชื่ออันไหน

ไม่มีเวลาในการเตรียมเอกสาร

คิดว่ายื่นวีซ่าเองก็น่าจะผ่าน แต่ว่าไม่มีเวลาในการเตรียมเอกสาร ทั้งเสียเวลาในการหาข้อมูลที่อัพเดท ทั้งกรอกใบสมัครใช้เวลาเยอะ ทำนัดหมายยื่น เตรียมเอกสารแปล และอีกมากมาย

เงินในบัญชีต้องมีเท่าไร ต้องเป็นบัญชีของตัวเองเท่านั้นหรือไม่

กฏของวีซ่านักเรียน ที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจง ไม่มั่นใจว่าควรจะมีเงินในบัญชีเท่าไร สามารถใช้บัญชีญาติพี่น้องเป็นผู้รับรองได้หรือไม่ ควรจะเตรียมการเรื่องบัญชีอย่างไร 

สถานทูตจะสัมภาษณ์อะไรบ้าง จะเตรียมตัวอย่างไรดี

เป็นปัญหาชวนสงสัย ว่าเราจะถูกสัมภาษณ์หรือไม่ วันไปยื่นวีซ่าเค้าจะถามอะไรบ้าง และเราควรจะต้องตอบอย่างไร อะไรที่เราควรให้ข้อมูลเพื่อช่วยให้วีซ่าของเราผ่านได้ง่ายขึ้น

กรอกข้อมูลใบสมัคร ต้องตอบอย่างไร ไม่มั่นใจ กลัวผิดพลาด

ลองกรอกใบสมัครเอง เสียเวลาไปนาน และยังพบกับคำถามชวนสับสนมากมาย ไม่แน่ใจว่าสถานทูตต้องการข้อมูลอะไรแน่ ควรตอบอย่างไร กลัวว่าจะกรอกไปแล้วผิดพลาด

ถูกปฏิเสธวีซ่า จะยื่นใหม่ได้เลยหรือไม่ และต้องแก้ไขอย่างไร

ลองยื่นเองไปแล้ว แต่ถูกปฏิเสธวีซ่า เราผิดพลาดตรงไหน แล้วจะยื่นใหม่ได้เลยหรือไม่ หรือว่าต้องรออีกนานเท่าไร จะแก้ไขข้อปฏิเสธอย่างไร วีซ่าจึงจะผ่าน

ค่าบริการวีซ่านักเรียน รับประกันผลลัพธ์ ยื่นครั้งเดียวผ่าน

5,500 บาท

ติดต่อเรา เพื่อปรึกษาทันที

เรามีบริการครบวงจร ในการให้คำปรึกษาเรื่องการศึกษาต่อต่างประเทศ และดำเนินการสมัครเรียน

ค่าบริการวีซ่านักเรียน รับประกันผลลัพธ์ ยื่นครั้งเดียวผ่าน

5,500 บาท

ติดต่อเรา เพื่อปรึกษาทันที

เรามีบริการครบวงจร ในการให้คำปรึกษาเรื่องการศึกษาต่อต่างประเทศ และดำเนินการสมัครเรียน

รายละเอียดการบริการของเรา
บริการที่จะช่วยให้คุณได้วีซ่า ด้วยวิธีที่ง่ายที่สุด

รายละเอียดการบริการของเรา

บริการที่จะช่วยให้คุณได้วีซ่า ด้วยวิธีที่ง่ายที่สุด

ให้คำปรึกษา แนะนำขั้นตอนการยื่นวีซ่าที่ถูกต้อง

ให้คำปรึกษาแนวทางในการยื่นวีซ่า ที่แสดงความน่าเชื่อถือในการไปเรียน

ให้คำแนะนำเอกสารจากสถาบันการศึกษาที่จำเป็นต้องใช้ในการยื่นวีซ่า

ป้องก้นและแก้ไขจุดที่อาจทำให้ถูกปฏิเสธวีซ่า

แนะนำการตอบคำถาม กรณีถูกสถานทูตสัมภาษณ์

ทีมงานให้บริการในวันยื่นวีซ่า เพื่อช่วยเหลือกรณีเกิดปัญหาเฉพาะหน้า

เกทแอนด์โก คอนซัลแทนซ์ ขอใช้ประสบการณ์อันยาวนานของเรา ในการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่านักเรียนโดยเฉพาะ กับประสบการณ์การแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ และทำวีซ่านักเรียนมาเป็นจำนวนมาก ในการให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แก้ทุกปัญหาของคุณให้วีซ่านักเรียนของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ทีมงานเราพร้อมให้บริการดำเนินการ เพื่อให้คุณได้บรรลุทุกเป้าหมายในการศึกษาต่อต่างประเทศ 

เรื่องวีซ่าต้อง เกทแอนด์โก
เพราะเราทำเรื่องยาก.. ให้เป็นเรื่องง่าย..

CALL NOW
ติดต่อทำวีซ่าแอดไลน์
พร้อมเริ่มบริการทันที

เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว
อาคารสำนักงาน ชั้น 11 ห้องเลขที่ OF1114
1693 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
02-821-5900
เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์
9.00 – 18.00 น.

 

© 2020 www.getandgovisa.com All rights reserved.