FOLLOW US 

ได้วีซ่ามาแล้ว เค้านับระยะเวลาวีซ่ากันยังไง?

หลายท่านได้วีซ่ากันมาแล้วอาจนับวันไป วันกลับ กันแบบผิด ๆ ถูก ๆ เข้าใจผิดกับอายุวีซ่า บางท่านได้วีซ่ามา 6 เดือน ก็เข้าใจว่าสามารถไปอยู่ได้ 6 เดือนเต็มได้เลย พอจะมาขอวีซ่าอีกก็เจอปัญหาไปอยู่เกิน!? แล้วที่ถูกต้องมันเป็นแบบไหนกันแน่? 

เกทแอนด์โกจะมาช่วยอธิบายให้หลายคนที่เคยเข้าใจผิด ๆ ถูก ๆ ให้หายสงสัยกัน
จะได้ไม่มีปัญหาอยู่เกินวีซ่า หรือกังวลว่าจะใช้สิทธิ์ไปอยู่ได้ไม่เต็มที่อายุวีซ่า

โดยจะยกตัวอย่างวีซ่าเยอรมันที่อยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้นมาให้ดูกัน

 จากรูปด้านบน จะเห็นวงกลมสีแดงยาว คืออายุวีซ่า และ วงกลมสีแดงเล็ก คือระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนัก

  • ลูกค้าขอวีซ่าไป 7 วัน คือระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนัก(วงกลมเล็กบรรทัดที่ 2)
  • อายุวีซ่าที่สถานทูตให้มา(วงกลมยาว)ตั้งแต่วันที่ 24-04-17 ถึง 15-05-17 ทั้งหมด 22 วัน

ทำไมเราถึงได้อายุวีซ่ามากกว่าระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนัก? แล้วเราสามารถไปอยู่ได้กี่วัน?

ส่วนใหญ่สถานทูตประเทศกลุ่มเชงเก้นจะให้วันเผื่อไว้ 15 วันจากวันที่เราขอไว้ ตัวอย่างจะเห็นว่าขอไป 7 วัน แต่ได้อายุวีซ่ามา 22 วัน เพราะสถานทูตเค้าเพิ่มให้อีก 15 วัน เผื่อไว้ถ้าเราบังเอิญเกิดเหตุฉุกเฉินไปไม่ได้ตามวันนั้น ๆ  ก็สามารถเลื่อนวันไปได้ หรือ เผื่อขากลับเกิดเหตุจำเป็นที่ทำให้กลับไม่ได้ แต่ให้อยู่ภายในระยะเวลาที่ครอบคลุมของอายุวีซ่า นั่นคือห้ามไปก่อนวันที่ 24-04-17 และห้ามกลับหลังวันที่ 15-05-17 นั่นเอง

ตัวอย่างที่ 2 เป็นวีซ่าเยี่ยมเยียนฝรั่งเศส

จะขอยกตัวอย่างอายุวีซ่าจำนวนวันที่มากขึ้น ในกรณีนี้เป็น 3 เดือน

  • อายุวีซ่า ตั้งแต่วันที่ 08-01-2018 ถึง 08-04-2018
  • ระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนัก 30 วัน(แบบ multiple เข้า-ออก กี่ครั้งก็ได้)

กรณีนี้ระยะเวลาจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งก็หมายความว่าเราสามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 08-01-2018 เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 08-04-2018 ระยะเวลารวมทั้งหมด คือ 90 วัน หรือ 3 เดือน และภายในระยะเวลา 90 วันนี้เราสามารถแบ่งเวลาของระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนัก 30 วันนี้เป็นส่วน ๆ ได้ นั่นหมายความว่าเราสามารถเดินทางเข้าไปเที่ยวแล้วกลับมาไทย แล้วไปอีกรอบก็ได้ แต่ต้องนับวันที่เราไปอยู่ในประเทศนั้น ๆ ที่เราไปเที่ยวด้วย

ตัวอย่างเช่น ตั้งแต่วันที่ 08-01-2018 อยู่แค่ 10 วัน แล้วกลับมาไทย แล้วไปเที่ยวอีกรอบ 10 แล้วกลับมา แล้วไปอีก 10 วัน นั่นถือว่าใช้โควต้าที่อนุญาตให้พำนัก 30 วันไปหมดแล้ว โดยยังครอบคลุมระยะเวลาอายุวีซ่าด้วย นั่นก็คือต้องกลับถึงไทยให้ไม่เกินวันที่ 08-04-2018

ส่วนที่ใครอายุวีซ่าหมดแล้วแต่ยังใช้โควต้าระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนัก 30 วันไม่หมด ก็ถือว่าสละสิทธ์

แล้วถ้ากลับหลังจากระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนักจะเกิดอะไรขึ้นล่ะ ?

ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ประเทศเขาเกินระยะเวลาที่อนุญาติให้พำนัก เราก็สามารถผ่านด่านเจ้าหน้าที่ ให้เค้าแสตมป์พาสปอร์ต บินกลับประเทศได้อย่างไม่มีปัญหา…

แต่ปัญหาที่จะเกิดกับเราจริง ๆ มันอยู่หลังจากนี้!?

เมื่อเราจะไปประเทศเดิมเหมือนครั้งที่แล้วอีก ไปขอวีซ่าอีกที เตรียมเอกสารทุกอย่างเหมือนครั้งที่แล้วเป๊ะ ไปยื่นวีซ่า คราวนี้แหละความเสี่ยงที่จะโดนปฏิเสธวีซ่าจะสูงมาก ใครโชคดีครั้งที่แล้วไปอยู่เกินไม่กี่วัน สถานทูตเห็นใจ ก็อาจจะให้วีซ่าไปต่อ ส่วนใครไปอยู่เกินวีซ่าหลายเดือนอันนี้ถ้าขอไปโดนปฏิเสธแน่นอน เพราะครั้งที่แล้วเราไปอยู่เกินระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนักไงล่ะ เค้าก็กลัวเราจะไปอยู่เกินระยะเวลาเหมือนครั้งที่แล้วอีกแน่นอน ต้องหาเหตุผลร้อยแปดพันข้อมาอธิบายว่าเราจะกลับมาจริง ๆ ตามระยะเวลาที่เราจะไปอีกครั้ง การยื่นวีซ่าจากที่เคยง่าย ๆ ชิล ๆ เอกสารที่คุณต้องยื่นไปจะเพิ่มเป็นอีกเท่าตัวกันเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นรู้อย่างนี้แล้วก็ไม่ควรลักไก่เด็ดขาด เราควรไปเที่ยวและกลับตามระยะวีซ่าที่สถานทูตกำหนดมาจะดีที่สุด

การนับระยะเวลาวีซ่า กรณีเคยขอวีซ่ามาก่อนแล้ว

วีซ่าบางประเทศมีการกำหนดระยะเวลาภายใน 1 ปี เราสามารถไปอยู่ประเทศนั้น ๆ ได้นานเท่าไหร่ตามที่สถานทูตกำหนด

ในที่นี้จะยกตัวอย่าง วีซ่าเยี่ยมเยียนอังกฤษ โดยทั่วไปจะออกระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนักให้ 6 เดือน ส่วนวันที่ไปอยู่ขึ้นอยู่กับเราว่าขอไปเที่ยวกี่วัน ก็ให้ไปและกลับตามที่เราขอไป

เมื่อเราเคยขอวีซ่าไปมาแล้ว ครั้งนี้จะขอไปใหม่ อยากรู้ว่าเราเคยไปมาแล้วเกิน 6 เดือนหรือยัง เดือนให้เรานับย้อนหลังไป 1 ปี

เช่น วันนี้ 30 มีนาคม 2561 นับย้อนไป 1 ปี ก็คือวันที่ 30 มีนาคม 2560 ให้เราเปิดพาสปอร์ตดูย้อนไปต้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2560 ถึง 30 มีนาคม 2561 ว่าเราเคยไปอังกฤษมากี่เดือนแล้ว ถ้านับได้ถึง 6 เดือน หรือเกือบ 6 เดือนแล้ว ทำใจพักผ่อนที่ประเทศไทยรอก่อนไว้เลย 6 เดือน แล้วถึงสามารถไปอังกฤษได้ต่อ

ส่วนใครยังไม่รู้จะขอวีซ่ายังไงเรามีทีมงานเกทแอนด์โก ที่เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการวีซ่า อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกบริการพาท่านไปยื่นวีซ่าถึงศูนย์ยื่น ดูตำแหน่งศูนย์ยื่นวีซ่าคลิก! เพื่อให้ท่านได้ยื่นวีซ่าอย่างถูกต้องตามขั้นตอนศูนย์ยื่นวีซ่า

Leave a Reply

CALL NOW
ติดต่อทำวีซ่าแอดไลน์
พร้อมเริ่มบริการทันที

เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว
อาคารสำนักงาน ชั้น 11 ห้องเลขที่ OF1114
1693 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
02-821-5900
เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์
9.00 – 18.00 น.

 

© 2019 www.getandgovisa.com All rights reserved.