FOLLOW US 

วีซ่าแต่งงานสวีเดน

วีซ่าแต่งงานสวีเดน

ขอวีซ่า… เราช่วยทำเรื่องยากๆ ให้เป็นเรื่องง่ายๆ

 ประหยัดเวลา เราช่วยคุณดูแลทุกขั้นตอนในการขอวีซ่า ตั้งแต่เริ่มเตรียมเอกสารจนถึงได้รับวีซ่า
 ถูกต้องตามกฏสถานทูต เราช่วยคุณยื่นขอวีซ่า ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องตามกฏปัจจุบันของสถานทูต
 เพิ่มโอกาสอนุมัติวีซ่า หากคุณเคยถูกปฏิเสธวีซ่า เราสามารถช่วยแก้ไขให้วีซ่าผ่านได้
 รวดเร็วเริ่มงานทันที   เราเริ่มให้คำปรึกษาเริ่มงานทันทีภายใน 24 ชั่วโมง

ขอวีซ่า… เราช่วยทำเรื่องยากๆ ให้เป็นเรื่องง่ายๆ

ประหยัดเวลา เราช่วยคุณดูแลทุกขั้นตอนในการขอวีซ่า ตั้งแต่เริ่มเตรียมเอกสารจนถึงได้รับวีซ่า
ถูกต้องตามกฏสถานทูต เราช่วยคุณยื่นขอวีซ่า ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องตามกฏปัจจุบันของสถานทูต
เพิ่มโอกาสอนุมัติวีซ่า หากคุณเคยถูกปฏิเสธวีซ่า เราสามารถช่วยแก้ไขให้วีซ่าผ่านได้
รวดเร็วเริ่มงานทันที เราเริ่มให้คำปรึกษาเริ่มงานทันทีภายใน 24 ชั่วโมง

วีซ่าแต่งงานคืออะไร?

         คู่สมรสหลายคู่ที่ฝันไว้ว่าอยากไปสร้างครอบครัวกันที่ประเทศสวีเดน หากได้ทำการจดทะเบียนสมรส และมีความประสงค์ที่จะไปอยู่ที่สวีเดนกับคู่สมรสตลอดบั้นปลายชีวิต เราต้องทำอย่างไรล่ะถึงจะได้ไปเป็นสะใภ้อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่ประเทศสวีเดนกันนะ?  ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับวีซ่าแต่งงานสวีเดนกันก่อนดีกว่า ซึ่งวีซ่าแต่งงานสวีเดนจัดอยู่ในประเภทวีซ่าถาวร ในภาษาสวีเดนเรียกว่า Uppenhållstillstånd  หรือเรียกสั้นๆว่า UT VISA วีซ่า ซึ่งวีซ่าชนิดนี้ยังไม่ใช่วีซ่าถาวรนะ เมื่อเราได้มาแล้วต้องถือไประยะเวลาหนึ่งก่อนแล้วค่อยไปขอเปลี่ยนเป็นวีซ่าประเภทถาวรอีกที ส่วน UT VISA นี้มีอยู่ 3 ประเภทด้วยกัน

  • วีซ่าแต่งงาน ขอวีซ่าเพื่อย้ายมาอยู่กับคู่สมรสที่จดทะเบียนด้วยกันแล้ว
  • วีซ่าคู่หมั้น หรือเรียกว่า ซัมบู ขอวีซ่าเพื่อย้ายมาอยู่ในประเทศสวีเดนกับคู่ชีวิต ต้องเป็นเป็นคู่ที่อยู่กินด้วยกันโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส และอยู่กินด้วยกันในต่างประเทศที่ไม่ใช่สวีเดนเป็นระยะเวลาหนึ่ง
  • วีซ่าเพื่อย้ายมาอยู่กับญาติ ส่วนมากจะขอสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ย้ายติดตามผู้ใหญ่มาที่ประเทศสวีเดน

   ในส่วนนี้จะขอเน้นไปที่วีซ่าแต่งงานสวีเดน เป็นหลักเพราะเป็นวีซ่าที่คนส่วนใหญ่มักจะขอกันมากที่สุด เพื่อย้ายไปอยู่กับคู่สมรสที่ประเทศสวีเดน

เตรียมตัวก่อนยื่นวีซ่าแต่งงานสวีเดน  

สิ่งแรกถ้าต้องการย้ายมาอยู่กับคู่สมรสในประเทศสวีเดน สิ่งที่ทุกคนต้องมีคือ ใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่หรือที่เรียกกันว่า Resident permit ซึ่งจะได้ใบนี้มาก็ต้องจดทะเบียนสมรส หรืออยู่กินฉันสามีภรรยากับบุคคลในประเทศสวีเดนเป็นระยะเวลาหนึ่ง ไม่ใช่แค่ขอวีซ่าไปเที่ยว หรือขอวีซ่าเยี่ยมเยียน ไปแค่ไม่กี่เดือนกลับมาแล้วบอกว่าอยู่กินฉันสามีภรรยากันแล้วนะ ซึ่งเอกสารแสดงความสัมพันธ์ที่เราจะต้องนำไปยื่นจะบอกทุกอย่างว่าเราทำอะไรด้วยกันมาบ้าง เราไปหาเค้าหรือเค้ามาหาเราบ้างไหม เคยเจอกันจริง ๆ มั้ย รูปถ่ายคู่กัน ไม่ใช่แค่คุยผ่านจออย่างเดียวนะ เป็นต้น และคู่สมรสชาวสวีเดนที่เราจะขอวีซ่าไปอยู่ด้วยนั้นต้อง

 1.เป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศสวีเดน

 2.ถือสัญชาติสวีเดน หรือ ถือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ประเภทถาวร

 ถ้าคู่สมรสของเรามีคุณสมบัติตาม 2 ข้อนี้แล้ว เราก็วางแผนเตรียมเอกสารขอยื่นวีซ่าแต่งงานสวีเดนกันต่อเลย ซึ่งเอกสารสำคัญที่จำเป็นต้องนำไปยื่นขอวีซ่าแต่งงานที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือ…

  • สำเนาหน้าพาสปอร์ตหน้าที่มีข้อมูลวันเดือนปีเกิดของเรา กรณีที่หนังสือเดินทางกำลังจะหมดอายุ ควรต่ออายุหนังสือเดินทางให้เรียบร้อย เนื่องจากจะไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยเกินกำหนดวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง
  • ทะเบียนสมรส หรือ เอกสารที่เทียบเท่า
  • กรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส ท่านจะต้องแนบหลักฐานเพื่อแสดงสถานภาพโสด
  • เอกสารที่เป็นหลักฐานแสดงถึงความสัมพันธ์ของคุณกับคู่สมรส โปสการ์ดที่เคยส่งให้กัน รูปถ่ายคู่กัน ตั๋วเครื่องบินที่ไปเที่ยวด้วยกัน และทุกสิ่งอย่างที่เคยทำด้วยกันมานำมาแสดงให้เยอะมากที่สุด
  • เอกสารที่แสดงว่าการสมรสนั้นได้จัดขึ้นในประเทศที่เราพักอาศัย
  • ใบรับรองการตั้งครรถ์ สำหรับใครที่ตั้งครรภ์อยู่ต้องมีใบนี้ด้วย

กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และชำระค่าธรรมเนียม

เตรียมเอกสารสำคัญกันให้ครบเสร็จแล้ว ทำการสแกนเอกสารทั้งหมดให้อยู่ในรูปแบบ PDF เพื่อความสะดวกในการสมัครและกรอกแบบฟอร์มออนไลน์การชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าปกติจะสามารถชำระด้วยบัตรเคดิตหรือบัตรเดบิตก็ได้ ส่วนราคาค่าธรรมเนียมวีซ่าแต่งงานสวีเดนอยู่ที่ 1,500 SEK (ประมาณ 7500 บาท)

 

แบบสอบถามสำหรับผู้รับรองในประเทศสวีเดน

หลังจากนี้จะมีแบบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมส่งไปยังผู้รับรองของเรา ที่ประเทศสวีเดนโดยคู่สมรสของเรา หรือ สมาชิกในครอบครัวที่เป็นคนสวีเดนที่เป็นคนที่รับรองเรา ให้ตอบแบบสอบถามและส่งกลับไป แนะนำว่าหลังจากได้รับแบบสอบถามแล้วอย่านิ่งนอนใจให้เสียเวลายิ่งตอบกลับเร็วเมื่อไหร่เราก็จะได้รับการสัมภาษณ์เร็วขึ้นเท่านั้น

เตรียมสัมภาษณ์

 หลังจากสถานทูตได้ตรวจสอบคำร้องและแบบสอบถามแล้ว เราจะได้รับอีเมลขอนัดหมายเวลาเพื่อสัมภาษณ์กับสถานทูต การสัมภาษณ์จะต้องนำหนังสือเดินทางและเอกสารที่ยื่นประกอบคำร้องฉบับจริงติดตัวมาด้วย ในระหว่างการสัมภาษณ์จะสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรากับคู่สมรสในประเทศสวีเดน

รอพิจารณาวีซ่าแต่งงานสวีเดนนานไหม?

ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่าแต่งงานสวีเดนนั้นแต่ละคนจะช้าเร็วไม่เท่ากัน บางคนต้องรอเวลานานหลายเดือน บางคนกินเวลาไม่กี่เดือนสถานทูตแจ้งมารู้ผลวีซ่าเลยก็มี ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลของแต่ละคนว่าจะซับซ้อนกันขนาดไหน เพื่อความอุ่นใจเราสามารถเข้าไปเช็คได้ที่เว็บไซต์ทางการได้โดยตรง โดยเลือกข้อมูลตามความเป็นจริงของเรา จากนั้นระบบจะแสดงผลให้เราทราบว่าต้องรอกันกี่เดือน

อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว เพื่อน ๆ คงจะได้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าติดตามคู่สมรสไปประเทศสวีเดนมากขึ้นนะคะ แต่หากต้องการให้ทีมงานของเรา ช่วยเหลือดำเนินการเกี่ยวกับวีซ่า เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ไม่ผิดพลาด สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 091-175-8999 หรือ Line ID: @getandgo.visa แล้วทักเข้ามากันเยอะ ๆ นะคะ

 สุดท้ายแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการขอวีซ่าแต่งงานประเทศสวีเดนกัน เกทแอนด์โกเอาใจช่วยทุกท่าน และถ้าไม่สะดวกในเรื่องการเตรียมเอกสาร ขั้นตอนการสมัครวีซ่าต่าง ๆ เรามีทีมงานพร้อมให้บริการเสมอค่ะ

ทีมงานเกทแอนด์โก อำนวยความสะดวกบริการพาท่านไปยื่นวีซ่าถึงศูนย์ยื่น ดูตำแหน่งศูนย์ยื่นวีซ่าคลิก! 

เราบริการพาท่านไปยื่นวีซ่าถึงศูนย์ยื่นวีซ่า เพื่อให้ท่านได้ยื่นวีซ่าอย่างถูกต้องตามขั้นตอนศูนย์ยื่นวีซ่า

วีซ่าแต่งงานสวีเดน เพื่อความสะดวก ท่านควรตรวจสอบเส้นทางการเดินทางไปยื่นวีซ่าแต่งงานประเทศสวีเดนก่อน

และเส้นทางการเดินทางอย่างละเอียดก่อนไปยื่นวีซ่าแต่งงานสวีเดนที่สถานทูตสวีเดน

CALL NOW
ติดต่อทำวีซ่าแอดไลน์
พร้อมเริ่มบริการทันที

เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว
อาคารสำนักงาน ชั้น 11 ห้องเลขที่ OF1114
1693 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
02-821-5900
เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์
9.00 – 18.00 น.

 

© 2020 www.getandgovisa.com All rights reserved.