FOLLOW US 

วีซ่าอังกฤษ ยื่นผิดประเภท มีปัญหาแน่!

เป็นปัญหาที่พบเจอบ่อยมากและเกิดขึ้นทุกวันในศูนย์ยื่น VFS วีซ่าอังกฤษ อย่างน้อยต้องมี 2-3 คน ที่สับสนกับชีวิตไปสมัครวีซ่ามาผิดประเภท ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราจะไปทำอะไรที่อังกฤษจริง ๆ ซึ่งทำให้เสียเวลาไม่พอยังต้องเสียเงินอีก ถ้าโชคดีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอกสารไม่ละเอียด รับยื่นเข้าสถานทูตพิจารณาโดนปฎิเสธวีซ่ากลับมาแน่นอนจ้า ประเภทวีซ่าจึงสำคัญมาก ควรศึกษาก่อนกรอกข้อมูลรายละเอียด และวัตถุประสงค์จริง ๆ ของเราว่าจะไปทำอะไรที่อังกฤษ และแน่นอน เกทแอนด์โกจะช่วยชี้ทางให้กระจ่างขึ้นไปอีกติดตามกันได้เลย

ในแต่ละวันจะมีคนยื่นวีซ่าอังกฤษหลายประเภท เกทแอนด์โกได้คัดประเภทวีซ่ามา 3 ประเภทหลัก ๆ ที่คนสวนใหญ่มักจะเข้าใจผิดเลือกผิดประเภท 

วีซ่าท่องเที่ยว

วีซ่าท่องเที่ยว(Visit – Tourism) เป็นประเภทแรกที่คนกรอกผิดประเภทมากที่สุด ไปทำงาน ไปหาญาติ ไปเลี้ยงเด็ก ไม่ว่าจะไปทำอะไร คิดไม่ออก ใส่ท่องเที่ยวมาโดนปฎิเสธแน่นอนจ้า วีซ่าท่องเที่ยวคือไปเที่ยว ไปช้อป ใช้เงิน พักโรงแรมเท่านั้น! ที่สำคัญคนส่วนใหญ่มักจะกรอกผิดคือการใส่ประเภทวีซ่าไปเที่ยว สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ให้ใส่เป็น Visit Child ซึ่งเป็นประเภทที่ถูกต้องสำหรับเด็กจะไปเที่ยว ไม่ว่าจะไปกับพ่อแม่ หรือว่าไปกับคนอื่นให้ใส่ประเภทนี้

ตัวอย่าง การกรอกวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

วีซ่าเยี่ยมเยียน

วีซ่าเยี่ยมเยียน(Visit – Family) เราต้องมีญาติ คู่สมรส เป็นคนอังกฤษหรือมีสัญชาติอังกฤษเป็นคนเชิญเท่านั้น! เช่น มีญาติที่เป็นคนไทยแล้วเปลี่ยนสัญชาติเป็นอังกฤษสามารถเชิญเราไป ให้ใช้วีซ่าเยี่ยมเยียน ที่สำคัญห้ามเป็นญาติมโน นับถือเป็นญาติกันแต่จริง ๆ แล้วเป็นแค่เพื่อนบ้าน แบบนี้ไม่ได้นะ ต้องเป็นญาติทางสายเลือดที่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันได้ เอกสารก็ต้องเอามาพิสูจน์กันได้ด้วยว่าเกี่ยวข้องกันจริง

ตัวอย่าง การกรอกวีซ่าเยี่ยมเยียน

วีซ่าธุรกิจ

วีซ่าธุรกิจ(Visit – Business) กรณีเราไปดูงาน สัมมนา ประชุม ไปในนามของบริษัทหรือองค์กร ซึ่งต้องได้รับจดหมายเชิญมาจากอังกฤษสามารถกรอก มักจะไม่เจอบ่อยเท่าวีซ่าท่องเที่ยวแต่คนมักจะเลือกวีซ่าผิดกันบ่อย ๆ โดยเฉพาะใครที่จะไปวิจัยงานเข้าห้องแลปต้องเลือกประเภทวีซ่าเป็น Business(Academic),ใครเป็นนักกีฬาจะไปแข่งก็เลือก Business(Sport), สำหรับสงฆ์ที่ไปปฏิบัติธรรม Business(religion) ที่สำคัญวีซ่าธุรกิจทุกชนิด ต้องมีจดหมายเชิญมาจากอังกฤษแล้วเรียบร้อย เพราะต้องนำไปยื่นวันที่สมัครวีซ่าด้วย

ตัวอย่าง การกรอกประเภทวีซ่าประเภท Business(Acacdemic)

สุดท้ายนี้เกทแอนด์โกขอเอาใจช่วยทุกท่านสมัครวีซ่ากันอย่างราบรื่นกันทุกคน เพราะทุกขั้นตอนการดำเนินการวีซ่าล้วนสำคัญจริง ๆ ตั้งแต่ต้นจนจบไม่ควรพลาดเด็ดขาด เสียเวลาไม่พอยังต้องเสียเงินกันอีก คิดดูแล้วคงต้องวางแผนกันอย่างรอบคอบและใจเย็น ๆ สำหรับใครไม่มีเวลาอยากให้เกทแอนด์โกช่วยดำเนินวีซ่าให้ติดต่อมาได้เลยนะครับ

วีซ่าท่องเที่ยว

วีซ่าท่องเที่ยว(Visit – Tourism) เป็นประเภทแรกที่คนกรอกผิดประเภทมากที่สุด ไปทำงาน ไปหาญาติ ไปเลี้ยงเด็ก ไม่ว่าจะไปทำอะไร คิดไม่ออก ใส่ท่องเที่ยวมาโดนปฎิเสธแน่นอนจ้า วีซ่าท่องเที่ยวคือไปเที่ยว ไปช้อป ใช้เงิน พักโรงแรมเท่านั้น! ที่สำคัญคนส่วนใหญ่มักจะกรอกผิดคือการใส่ประเภทวีซ่าไปเที่ยว สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ให้ใส่เป็น Visit Child ซึ่งเป็นประเภทที่ถูกต้องสำหรับเด็กจะไปเที่ยว ไม่ว่าจะไปกับพ่อแม่ หรือว่าไปกับคนอื่นให้ใส่ประเภทนี้

ตัวอย่าง การกรอกวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

วีซ่าเยี่ยมเยียน

วีซ่าเยี่ยมเยียน(Visit – Family) เราต้องมีญาติ คู่สมรส เป็นคนอังกฤษหรือมีสัญชาติอังกฤษเป็นคนเชิญเท่านั้น! เช่น มีญาติที่เป็นคนไทยแล้วเปลี่ยนสัญชาติเป็นอังกฤษสามารถเชิญเราไป ให้ใช้วีซ่าเยี่ยมเยียน ที่สำคัญห้ามเป็นญาติมโน นับถือเป็นญาติกันแต่จริง ๆ แล้วเป็นแค่เพื่อนบ้าน แบบนี้ไม่ได้นะ ต้องเป็นญาติทางสายเลือดที่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันได้ เอกสารก็ต้องเอามาพิสูจน์กันได้ด้วยว่าเกี่ยวข้องกันจริง

ตัวอย่าง การกรอกวีซ่าเยี่ยมเยียน

วีซ่าธุรกิจ

วีซ่าธุรกิจ(Visit – Business) กรณีเราไปดูงาน สัมนา ประชุม ไปในนามของบริษัทหรือองค์กร ซึ่งต้องได้รับจดหมายเชิญมาจากอังกฤษสามารถกรอก มักจะไม่เจอบ่อยเท่าวีซ่าท่องเที่ยวแต่คนมักจะเลือกวีซ่าผิดกันบ่อย ๆ โดยเฉพาะใครที่จะไปวิจัยงานเข้าห้องแลปต้องเลือกประเภทวีซ่าเป็น Business(Academic),ใครเป็นนักกีฬาจะไปแข่งก็เลือก Business(Sport), สำหรับสงฆ์ที่ไปปฏิบัติธรรม Business(religion) ที่สำคัญวีซ่าธุรกิจทุกชนิด ต้องมีจดหมายเชิญมาจากอังกฤษแล้วเรียบร้อย เพราะต้องนำไปยื่นวันที่สมัครวีซ่าด้วย

ตัวอย่าง การกรอกประเภทวีซ่าประเภท Business(Acacdemic)

สุดท้ายนี้เกทแอนด์โกขอเอาใจช่วยทุกท่านสมัครวีซ่ากันอย่างราบรื่นกันทุกคน เพราะทุกขั้นตอนการดำเนินการวีซ่าล้วนสำคัญจริง ๆ ตั้งแต่ต้นจนจบไม่ควรพลาดเด็ดขาด เสียเวลาไม่พอยังต้องเสียเงินกันอีก คิดดูแล้วคงต้องวางแผนกันอย่างรอบคอบและใจเย็น ๆ สำหรับใครไม่มีเวลาอยากให้เกทแอนด์โกช่วยดำเนินวีซ่าให้ติดต่อมาได้เลยนะครับ

Leave a Reply

CALL NOW
ติดต่อทำวีซ่าแอดไลน์
พร้อมเริ่มบริการทันที

เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว
อาคารสำนักงาน ชั้น 11 ห้องเลขที่ OF1114
1693 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
02-821-5900
เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์
9.00 – 18.00 น.

 

© 2019 www.getandgovisa.com All rights reserved.