FOLLOW US 

ข่าวด่วน! วีซ่าอังกฤษเปลี่ยนวิธีการยื่นเอกสาร เริ่ม 15 มิ.ย. 61 นี้

เข้าสู่เดือนมิถุนายน 2561 ทางแผนกวีซ่าสถานทูตอังกฤษที่เคยอยู่ในประเทศไทยได้ย้ายไปตั้งทำการที่ประเทศอินเดีย กรุงนิวเดลีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทำให้การยื่นวีซ่าอังกฤษในประเทศไทยต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามกันไปด้วย ผู้ที่จะไปยื่นวีซ่าอังกฤษก็ต้องมีการปรับตัวตามข้อกำหนดของทางศูนย์ยื่นวีซ่าอังกฤษด้วยเช่นเดียวกัน เพื่อการไปยื่นวีซ่าจะได้ไม่มีปัญหาตามมาทีหลังอีก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็น “การสแกนเอกสารเข้าระบบ” เพื่อส่งไปพิจารณาที่อินเดีย

โดยตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 61 เป็นต้นไป ทางศูนย์ยื่นวีซ่าอังกฤษ VFS จะเริ่มใช้ขั้นตอนการสแกนเอกสาร สำหรับใครที่จะไปยื่นวีซ่าทุกประเภท โดยทางศูนย์ยื่นจะสแกนเอกสารที่เราเตรียมไปยื่นให้ทั้งหมดเข้าระบบ เพื่อส่งไปให้เจ้าหน้าที่ในอินเดียพิจารณาวีซ่า จากนั้นเราจะได้เอกสารคืนกลับมาเลย ยกเว้นพาสปอร์ตที่ต้องให้เจ้าหน้าที่ไปเพื่อรอการแสตมป์วีซ่า โดยใครที่จะไปยื่นวีซ่าต้องเตรียมเอกสารจัดเรียงให้ถูกต้องและต้องติดบาร์โค้ดเพื่อลดความล่าช้าในการยื่นวีซ่าของเราอีกด้วย 

เรียงเอกสารอย่างไร?

เนื่องจากครั้งนี้การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการยื่นเอกสารโดยการสแกนเอกสารเข้าระบบ ความล่าช้าก็จะมีมากขึ้น เพื่อลดการเสียเวลาทั้งเราและคนอื่นที่ไปยื่นวีซ่าด้วยกันในวันนั้น เราควรเรียงเอกสารให้เป็นชุด ๆ แล้วตรวจสอบเอกสารทุกใบให้ดีก่อนทุกครั้งตามนี้

  • เอกสารทุกใบต้องมีขนาดเท่า A4
  • นำคลิป แม็ก ออกให้หมด
  • เอกสารที่มีการฉีกขาด ต้องนำไปถ่ายเอกสารขนาด A4
  • เอกสารห้ามเคลือบพลาสติก

เรียงเอกสารตามประเภทบาร์โค้ด

เอกสารที่เตรียมไปยื่นวีซ่าควรแบ่งเป็นชุด ๆ ตามประเภทของบาร์โค้ด โดยแต่ละบาร์โค้ดจะมีหัวข้อหลักบอกให้อยู่ นำใบที่มีบาร์โค้ดวางทับไว้หน้าแรกสุดของเอกสารแต่ละชุดที่เรียงไว้เรียบร้อยแล้ว โดยให้เรียงชุดเอกตามลำดับดังนี้

เอกสารการงาน

เอกสารการงาน(Employment Evidence) ไม่ว่าจะเป็นหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท หรือหลักฐานที่แสดงถึงหน้าที่ ตำแหน่งการงานของเรารวมถึง Payslip เป็นต้น ที่เป็นหลักฐานบ่งบอกถึงอาชีพการทำงานของเราที่ชัดเจน แต่ถ้าหากใครยังเป็นนักเรียน เป็นแม่บ้าน ว่างงาน ก็ข้ามข้อนี้ไปได้เลย

เอกสารการเงิน

เอกสารการเงิน(Financial Evidence) รายการเดินบัญชีธนาคาร บัญชีธนาคาร การลงทุน หุ้น รวมถึงหลักฐานที่แสดงถึงการเงินของเราทั้งหมด

เอกสารการศึกษา

หลักฐานทางการศึกษา(Educational Evidence) ประกาศนียบัตรจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ใบทรานสคริปต์ จดหมายรับรองจากสถานศึกษา คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS 

เอกสารของผู้สนับสนุน

หลักฐานของสปอนเซอร์ (Sponsor Evidence) กรณีที่มีคนออกค่าใช้จ่ายให้เราในการเดินทางไปประเทศอังกฤษ เอกสารต่าง ๆ ของคนที่สปอนเซอร์ให้เรา สำเนาหนังสือเดินทาง จดหมายเชิญ หนังสือรับรอง เอกสารทางการเงินของผู้รับรอง หลักฐานยืนยันเกี่ยวกับที่พักอาศัยของผู้รับรอง

จดหมายยินยอมจากผู้ปกครอง

กรณีเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรจำเป็นต้องมีจดหมายยินยอมจากผู้ปกครอง และ หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ต่าง ๆ ( Consent Letters and Proof of Relationship) จดหมายรับรองจากผู้ปกครอง ใบปกครองบุตร สูติบัตร เป็นต้น

เอกสารรับรองที่พักอาศัย

เอกสารรับรองที่พักอาศัย (Accommodation – Permanent / Temporary) ที่อยู่ที่เราอาศัยในปัจจุบัน สำเนาทะเบียนบ้าน สัญญาเช่าห้อง ตึกแถว เป็นต้น

ใบรับรองการตรวจหาเชื้อวัณโรค

ใบรับรองการตรวจหาเชื้อวัณโรค(Tuberculosis (TB) Certificate) หรือที่เรียกกันว่า IOM สำหรับใครที่ต้องการเดินทางไปอยู่ที่สหราชอาณาจักรมากกว่า 6 เดือนจำเป็นต้องนำใบรับรองนี้มาด้วย ขั้นตอนการไปตรวจปอดอ่านเพิ่มเติมคลิก

เอกสารเพิ่มเติมต่างๆ

 เอกสารเพิ่มเติมต่าง ๆ (Additional Documents) เอกสารเพิ่มเติมต่างๆ ที่ไม่ได้ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ข้างต้น เช่น ใบมรณบัตร เป็นต้น

Appendix II

ภาคผนวก ll(Appendix II) เอกสารสำหรับผู้ที่ต้องการขอวีซ่าเพื่อย้ายไปตั้งถิ่นฐานในสหราชอาณาจักรหรือต้องการยื่นคำร้องเพื่อติดตามคู่สมรสชาวอังกฤษ

เนื่องด้วยมีการปรับเปลี่ยนการพิจารณาวีซ่าอังกฤษไปที่ประเทศอินเดีย การยื่นวีซ่าอังกฤษในประเทศไทยก็มีผลกระทบเช่นเดียวกัน เอกสารที่ยื่นก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนตามกันไปด้วย โดยสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บทางการ www.vfsglobal.co.uk ถ้าไม่อยากวุ่นวายกับการจัดการเอกสารต่าง ๆ เกทแอนด์โกมีทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านวีซ่าทุกประเทศ อำนวยความสะดวกสบายให้ท่านตั้งแต่ต้นจนท่านได้รับวีซ่า

Leave a Reply

CALL NOW
ติดต่อทำวีซ่าแอดไลน์
พร้อมเริ่มบริการทันที

เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว
อาคารสำนักงาน ชั้น 11 ห้องเลขที่ OF1114
1693 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
02-821-5900
เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์
9.00 – 18.00 น.

 

© 2020 www.getandgovisa.com All rights reserved.