FOLLOW US 

VISA SERVICES TO ALL CORNERS OF THE WORLD

บริการวีซ่าสู่ทุกมุมโลก ให้คุณบรรลุทุกเป้าหมายการเดินทาง
VISA SERVICES TO ALL
CORNERS OF THE WORLD
บริการวีซ่าสู่ทุกมุมโลก ให้คุณบรรลุทุกเป้าหมายการเดินทาง

บริการรวดเร็ว

FAST SERVICE

พร้อมเริ่มงานได้ทันที ดำเนินการรวดเร็ว ให้คุณได้รับวีซ่าทันกำหนดการเดินทาง เพราะนี่คือสิ่งสำคัญสำหรับเรา

ที่ปรึกษาส่วนตัว

PERSONAL CONSULTANT

เพราะทุกคนมีความแตกต่าง เราจึงช่วยคุณวางแผน วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสรุปเอกสารและแนวทาง ในการยื่นวีซ่าสำหรับคุณโดยเฉพาะ

ทุกสิ่งเป็นไปได้

EVERYTHING IS POSSIBLE

ช่วยให้คุณได้รับวีซ่า ไม่ว่าปัญหาหรือเงื่อนไขของคุณจะเป็นอย่างไร ไม่ว่าคุณจะเคยถูกปฏิเสธวีซ่ามาหรือไม่ เรามีคำตอบให้ทุกทาง

บริการวีซ่าของเรา จะนำคุณสู่ทุกประเทศทั่วโลก โดยเราจะเป็นที่ปรึกษาในการวางแผนการยื่นเอกสารเฉพาะเป็นรายบุคคล และดำเนินการในทุกขั้นตอน เพื่อให้การขอวีซ่าของคุณกลายเป็นเรื่องง่ายๆ เราใส่ใจและคำนึงถึงทุกรายละเอียดในการเตรียมการสำหรับยื่นวีซ่า มั่นใจได้ถึงความถูกต้องแม่นยำและเป้าหมายเพื่อให้คุณได้รับวีซ่า

การขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปเยี่ยมเยียนเพื่อนหรือญาติ จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เราสามารถแนะนำและดำเนินการในการเตรียมเอกสารทั้งของตัวคุณและผู้เชิญ เราสามารถช่วยประสานงานกับผู้เชิญในการเตรียมเอกสารเชิญที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เพื่อให้คุณสามารถยื่นวีซ่าตามประเภทที่เหมาะสมและถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการเดินทางของคุณ

หากคุณมีกำหนดการเดินทางสำคัญ เพื่อไปติดต่อธุรกิจ ประชุม สัมมนา ฝึกอบรม แข่งขันกีฬา หรือกิจธุระอื่น ๆ เราช่วยให้วีซ่าของคุณราบรื่น และเดินทางได้ตามกำหนด เราแนะนำและอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าตามประเภทวีซ่าที่เหมาะสมและถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการเดินทางของคุณ

ไม่ว่าคุณหรือบุตรหลานจะต้องการเดินทางไปเรียนหลักสูตรระยะสั้นหรือระยะยาว ทั้งการเรียนภาษา เรียนระดับชั้นประถม มัธยม หรือระดับปริญญา เราสามารถช่วยแนะนำและดำเนินการขอวีซ่านักเรียนที่ถูกต้องและราบรื่น ทันกำหนดการเปิดเรียน นอกจากนี้ เรายังมีบริการแนะนำสถาบันการศึกษา รวมทั้งดำเนินการสมัครเรียนให้กับคุณอีกด้วย

หากคุณได้รับโอกาสในการไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ทั้งชั่วคราวและถาวร รวมถึงอาชีพเฉพาะทางด้านต่าง ๆ เช่น นักกีฬาอาชีพ ผู้ประกอบการร้านอาหารและเชฟ เราสามารถแนะนำและดำเนินการการขอวีซ่าทำงานที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่สถานทูตกำหนด ทั้งการเตรียมเอกสาร สอบวัดระดับภาษา และตรวจสุขภาพ

หากคุณต้องการย้ายถิ่นฐานเพื่อติดตามครอบครัวที่เป็นคู่สมรส พาครอบครัวเดินทางย้ายไปอยู่ที่ต่างประเทศ หรือเดินทางเพื่อไปแต่งงาน จดทะเบียนสมรสในต่างประเทศ เราสามารถแนะนำและดำเนินการ ทั้งการเตรียมเอกสาร การสอบวัดระดับภาษา และการตรวจสุขภาพ เพื่อให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสถานทูต

วีซ่าท่องเที่ยว

บริการวีซ่าของเรา จะนำคุณสู่ทุกประเทศทั่วโลก โดยเราจะเป็นที่ปรึกษาในการวางแผนการยื่นเอกสารเฉพาะเป็นรายบุคคล และดำเนินการในทุกขั้นตอน เพื่อให้การขอวีซ่าของคุณกลายเป็นเรื่องง่ายๆ เราใส่ใจและคำนึงถึงทุกรายละเอียดในการเตรียมการสำหรับยื่นวีซ่า มั่นใจได้ถึงความถูกต้องแม่นยำและเป้าหมายเพื่อให้คุณได้รับวีซ่า

Learn More

วีซ่าเยี่ยมเยียน

การขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปเยี่ยมเยียนเพื่อนหรือญาติ จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เราสามารถแนะนำและดำเนินการในการเตรียมเอกสารทั้งของตัวคุณและผู้เชิญ เราสามารถช่วยประสานงานกับผู้เชิญในการเตรียมเอกสารเชิญที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เพื่อให้คุณสามารถยื่นวีซ่าตามประเภทที่เหมาะสมและถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการเดินทางของคุณ

Learn More

วีซ่าธุรกิจ/นักกีฬา

หากคุณมีกำหนดการเดินทางสำคัญ เพื่อไปติดต่อธุรกิจ ประชุม สัมมนา ฝึกอบรม แข่งขันกีฬา หรือกิจธุระอื่น ๆ เราช่วยให้วีซ่าของคุณราบรื่น และเดินทางได้ตามกำหนด เราแนะนำและอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าตามประเภทวีซ่าที่เหมาะสมและถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการเดินทางของคุณ

Learn More

วีซ่านักเรียน

ไม่ว่าคุณหรือบุตรหลานจะต้องการเดินทางไปเรียนหลักสูตรระยะสั้นหรือระยะยาว ทั้งการเรียนภาษา เรียนระดับชั้นประถม มัธยม หรือระดับปริญญา เราสามารถช่วยแนะนำและดำเนินการขอวีซ่านักเรียนที่ถูกต้องและราบรื่น ทันกำหนดการเปิดเรียน นอกจากนี้ เรายังมีบริการแนะนำสถาบันการศึกษา รวมทั้งดำเนินการสมัครเรียนให้กับคุณอีกด้วย

Learn More

วีซ่าทำงาน

หากคุณได้รับโอกาสในการไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ทั้งชั่วคราวและถาวร รวมถึงอาชีพเฉพาะทางด้านต่าง ๆ เช่น นักกีฬาอาชีพ ผู้ประกอบการร้านอาหารและเชฟ เราสามารถแนะนำและดำเนินการการขอวีซ่าทำงานที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่สถานทูตกำหนด ทั้งการเตรียมเอกสาร สอบวัดระดับภาษา และตรวจสุขภาพ

Learn More

วีซ่าติดตามครอบครัว

หากคุณต้องการย้ายถิ่นฐานเพื่อติดตามครอบครัวที่เป็นคู่สมรส พาครอบครัวเดินทางย้ายไปอยู่ที่ต่างประเทศ หรือเดินทางเพื่อไปแต่งงาน จดทะเบียนสมรสในต่างประเทศ เราสามารถแนะนำและดำเนินการ ทั้งการเตรียมเอกสาร การสอบวัดระดับภาษา และการตรวจสุขภาพ เพื่อให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสถานทูต

Learn More

DESTINATION

ไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายในการเดินทางสู่ประเทศไหนในโลก ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปท่องเที่ยว เยี่ยมเยียนเพื่อนหรือญาติ ติดตามคู่สมรส ทำงาน
หรือเรียนต่อต่างประเทศ เราสามารถแนะนำและดำเนินการตามประเภทวีซ่าที่ เหมาะสมและถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการเดินทางของคุณ

อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมันนี สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ออสเตรีย สเปน สวีเดน เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ และอื่น ๆ

LEARN MORE

สหรัฐอเมริกา แคนาดา

LEARN MORE

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

LEARN MORE

จีน ญี่ปุ่น อินเดีย ปากีสถาน ดูไบ ไต้หวัน ฮ่องกง เกาหลีใต้ และประเทศอื่น ๆ ในทวีปเอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้

LEARN MORE

EUROPE
วีซ่ายุโรป

LEARN MORE

AMERICA
วีซ่าอเมริกา

LEARN MORE

AUSTRALIA
วีซ่าออสเตรเลีย

LEARN MORE

OTHERS
วีซ่าประเทศอื่นๆ

LEARN MORE

วีซ่า สตอรี่

บทความเกี่ยวกับการทำวีซ่า

3 เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับการขอวีซ่า ที่อาจทำให้สถานทูตปฏิเสธ!

วันนี้อยากจะแชร์เพื่อน ๆ กับ 3 เรื่อง ที่คนเข้าใจผิดกันเยอะมาก และอาจจะทำให้วีซ่าถูกปฏิเสธด้วยความไม่รู้ ลองไปอ่านกันเลยค่ะ!

3 อันดับวีซ่า ประเทศที่ควรเผื่อเวลาในการขอมากที่สุด

3 อันดับความพีคของการยื่นวีซ่าที่ชวนปวดหัวมากที่สุดในช่วงเทศกาล และถ้ามีแผนจะไปประเทศต่าง ๆ เหล่านี้ ควรจะยื่นวีซ่าประมาณเมื่อไรดี

ต้องมีเงินเท่าไหร่ก่อนไปขอวีซ่าแต่งงาน?

ปัญหาสำคัญที่คู่สมรสหลายคู่กังวลก็คือเรื่องการเงิน ว่าต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะไปขอวีซ่าแต่งงานและมีโอกาสผ่านได้รับวีซ่าไปหาแฟนให้สมใจ

CALL NOW
ติดต่อทำวีซ่าแอดไลน์
พร้อมเริ่มบริการทันที

สามย่านมิตรทาวน์
ชั้น 24 ห้องเลขที่ S25007
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
091-175-8999
เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์
9.00 – 18.00 น.

 

© 2015-2020 www.getandgovisa.com All rights reserved.