FOLLOW US 

VISA SERVICES TO ALL CORNERS OF THE WORLD

บริการวีซ่าสู่ทุกมุมโลก ให้คุณบรรลุทุกเป้าหมายการเดินทาง
VISA SERVICES TO ALL
CORNERS OF THE WORLD
บริการวีซ่าสู่ทุกมุมโลก ให้คุณบรรลุทุกเป้าหมายการเดินทาง

บริการรวดเร็ว

FAST SERVICE

พร้อมเริ่มงานได้ทันที ดำเนินการรวดเร็ว ให้คุณได้รับวีซ่าทันกำหนดการเดินทาง เพราะนี่คือสิ่งสำคัญสำหรับเรา

ที่ปรึกษาส่วนตัว

PERSONAL CONSULTANT

เพราะทุกคนมีความแตกต่าง เราจึงช่วยคุณวางแผน วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสรุปเอกสารและแนวทาง ในการยื่นวีซ่าสำหรับคุณโดยเฉพาะ

ทุกสิ่งเป็นไปได้

EVERYTHING IS POSSIBLE

ช่วยให้คุณได้รับวีซ่า ไม่ว่าปัญหาหรือเงื่อนไขของคุณจะเป็นอย่างไร ไม่ว่าคุณจะเคยถูกปฏิเสธวีซ่ามาหรือไม่ เรามีคำตอบให้ทุกทาง

บริการวีซ่าของเรา จะนำคุณสู่ทุกประเทศทั่วโลก โดยเราจะเป็นที่ปรึกษาในการวางแผนการยื่นเอกสารเฉพาะเป็นรายบุคคล และดำเนินการในทุกขั้นตอน เพื่อให้การขอวีซ่าของคุณกลายเป็นเรื่องง่ายๆ เราใส่ใจและคำนึงถึงทุกรายละเอียดในการเตรียมการสำหรับยื่นวีซ่า มั่นใจได้ถึงความถูกต้องแม่นยำและเป้าหมายเพื่อให้คุณได้รับวีซ่า

การขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปเยี่ยมเยียนเพื่อนหรือญาติ จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เราสามารถแนะนำและดำเนินการในการเตรียมเอกสารทั้งของตัวคุณและผู้เชิญ เราสามารถช่วยประสานงานกับผู้เชิญในการเตรียมเอกสารเชิญที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เพื่อให้คุณสามารถยื่นวีซ่าตามประเภทที่เหมาะสมและถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการเดินทางของคุณ

หากคุณมีกำหนดการเดินทางสำคัญ เพื่อไปติดต่อธุรกิจ ประชุม สัมมนา ฝึกอบรม แข่งขันกีฬา หรือกิจธุระอื่น ๆ เราช่วยให้วีซ่าของคุณราบรื่น และเดินทางได้ตามกำหนด เราแนะนำและอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าตามประเภทวีซ่าที่เหมาะสมและถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการเดินทางของคุณ

ไม่ว่าคุณหรือบุตรหลานจะต้องการเดินทางไปเรียนหลักสูตรระยะสั้นหรือระยะยาว ทั้งการเรียนภาษา เรียนระดับชั้นประถม มัธยม หรือระดับปริญญา เราสามารถช่วยแนะนำและดำเนินการขอวีซ่านักเรียนที่ถูกต้องและราบรื่น ทันกำหนดการเปิดเรียน นอกจากนี้ เรายังมีบริการแนะนำสถาบันการศึกษา รวมทั้งดำเนินการสมัครเรียนให้กับคุณอีกด้วย

หากคุณได้รับโอกาสในการไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ทั้งชั่วคราวและถาวร รวมถึงอาชีพเฉพาะทางด้านต่าง ๆ เช่น นักกีฬาอาชีพ ผู้ประกอบการร้านอาหารและเชฟ เราสามารถแนะนำและดำเนินการการขอวีซ่าทำงานที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่สถานทูตกำหนด ทั้งการเตรียมเอกสาร สอบวัดระดับภาษา และตรวจสุขภาพ

หากคุณต้องการย้ายถิ่นฐานเพื่อติดตามครอบครัวที่เป็นคู่สมรส พาครอบครัวเดินทางย้ายไปอยู่ที่ต่างประเทศ หรือเดินทางเพื่อไปแต่งงาน จดทะเบียนสมรสในต่างประเทศ เราสามารถแนะนำและดำเนินการ ทั้งการเตรียมเอกสาร การสอบวัดระดับภาษา และการตรวจสุขภาพ เพื่อให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสถานทูต

วีซ่าท่องเที่ยว

บริการวีซ่าของเรา จะนำคุณสู่ทุกประเทศทั่วโลก โดยเราจะเป็นที่ปรึกษาในการวางแผนการยื่นเอกสารเฉพาะเป็นรายบุคคล และดำเนินการในทุกขั้นตอน เพื่อให้การขอวีซ่าของคุณกลายเป็นเรื่องง่ายๆ เราใส่ใจและคำนึงถึงทุกรายละเอียดในการเตรียมการสำหรับยื่นวีซ่า มั่นใจได้ถึงความถูกต้องแม่นยำและเป้าหมายเพื่อให้คุณได้รับวีซ่า

Learn More

วีซ่าเยี่ยมเยียน

การขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปเยี่ยมเยียนเพื่อนหรือญาติ จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เราสามารถแนะนำและดำเนินการในการเตรียมเอกสารทั้งของตัวคุณและผู้เชิญ เราสามารถช่วยประสานงานกับผู้เชิญในการเตรียมเอกสารเชิญที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เพื่อให้คุณสามารถยื่นวีซ่าตามประเภทที่เหมาะสมและถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการเดินทางของคุณ

Learn More

วีซ่าธุรกิจ/นักกีฬา

หากคุณมีกำหนดการเดินทางสำคัญ เพื่อไปติดต่อธุรกิจ ประชุม สัมมนา ฝึกอบรม แข่งขันกีฬา หรือกิจธุระอื่น ๆ เราช่วยให้วีซ่าของคุณราบรื่น และเดินทางได้ตามกำหนด เราแนะนำและอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าตามประเภทวีซ่าที่เหมาะสมและถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการเดินทางของคุณ

Learn More

วีซ่านักเรียน

ไม่ว่าคุณหรือบุตรหลานจะต้องการเดินทางไปเรียนหลักสูตรระยะสั้นหรือระยะยาว ทั้งการเรียนภาษา เรียนระดับชั้นประถม มัธยม หรือระดับปริญญา เราสามารถช่วยแนะนำและดำเนินการขอวีซ่านักเรียนที่ถูกต้องและราบรื่น ทันกำหนดการเปิดเรียน นอกจากนี้ เรายังมีบริการแนะนำสถาบันการศึกษา รวมทั้งดำเนินการสมัครเรียนให้กับคุณอีกด้วย

Learn More

วีซ่าทำงาน

หากคุณได้รับโอกาสในการไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ทั้งชั่วคราวและถาวร รวมถึงอาชีพเฉพาะทางด้านต่าง ๆ เช่น นักกีฬาอาชีพ ผู้ประกอบการร้านอาหารและเชฟ เราสามารถแนะนำและดำเนินการการขอวีซ่าทำงานที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่สถานทูตกำหนด ทั้งการเตรียมเอกสาร สอบวัดระดับภาษา และตรวจสุขภาพ

Learn More

วีซ่าติดตามครอบครัว

หากคุณต้องการย้ายถิ่นฐานเพื่อติดตามครอบครัวที่เป็นคู่สมรส พาครอบครัวเดินทางย้ายไปอยู่ที่ต่างประเทศ หรือเดินทางเพื่อไปแต่งงาน จดทะเบียนสมรสในต่างประเทศ เราสามารถแนะนำและดำเนินการ ทั้งการเตรียมเอกสาร การสอบวัดระดับภาษา และการตรวจสุขภาพ เพื่อให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสถานทูต

Learn More

DESTINATION

ไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายในการเดินทางสู่ประเทศไหนในโลก ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปท่องเที่ยว เยี่ยมเยียนเพื่อนหรือญาติ ติดตามคู่สมรส ทำงาน
หรือเรียนต่อต่างประเทศ เราสามารถแนะนำและดำเนินการตามประเภทวีซ่าที่ เหมาะสมและถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการเดินทางของคุณ

อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมันนี สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ออสเตรีย สเปน สวีเดน เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ และอื่น ๆ

LEARN MORE

สหรัฐอเมริกา แคนาดา

LEARN MORE

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

LEARN MORE

จีน ญี่ปุ่น อินเดีย ปากีสถาน ดูไบ ไต้หวัน ฮ่องกง เกาหลีใต้ และประเทศอื่น ๆ ในทวีปเอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้

LEARN MORE

EUROPE
วีซ่ายุโรป

LEARN MORE

AMERICA
วีซ่าอเมริกา

LEARN MORE

AUSTRALIA
วีซ่าออสเตรเลีย

LEARN MORE

OTHERS
วีซ่าประเทศอื่นๆ

LEARN MORE

วีซ่า สตอรี่

บทความเกี่ยวกับการทำวีซ่า

3 เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับการขอวีซ่า ที่อาจทำให้สถานทูตปฏิเสธ!

3 เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับการขอวีซ่า ที่อาจทำให้สถานทูตปฏิเสธ! ผ่านร้อนผ่านหนาวมาก็มากมาย กับการขอวีซ่าทุกรูปแบบ พบเจอเรื่องราวมาหลากหลาย วันนี้อยากจะแชร์เพื่อน ๆ กับ 3 เรื่อง ที่คนเข้าใจผิดกันเยอะมาก และอาจจะทำให้วีซ่าถูกปฏิเสธด้วยความไม่รู้ ลองไปอ่านกันเลยค่ะ! 1. เข้าใจผิดว่า ฝรั่งเจ้าของประเทศ ที่อาจจะเป็นผู้เชิญให้เราไปพักด้วยที่บ้าน จะเป็นคนที่รู้เรื่องวีซ่าดีที่สุด ไม่แปลกเลยค่ะ ที่เราจะคิดว่า ชาวต่างชาติเจ้าของประเทศที่เราจะเดินทางไปท่องเที่ยวพำนักนั้น น่าจะเป็นคนที่รู้เรื่องการทำวีซ่าเป็นอย่างดี อีกทั้งเค้าก็ยังอ่านภาษาอังกฤษ (หรือภาษาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของประเทศเค้า) ได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นเจ้าของภาษา หรือเค้าอาจจะสามารถโทรไปสอบถามสถานทูตก็ได้ ว่าจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง แต่ในความเป็นจริง…

3 อันดับวีซ่า ประเทศที่ควรเผื่อเวลาในการขอมากที่สุด หากเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์

3 อันดับวีซ่า ประเทศที่ควรเผื่อเวลาในการขอมากที่สุด หากเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ช่วงนี้หลาย ๆ คน คงจะเริ่มวางแผนเที่ยวต่างประเทศล่วงหน้าในช่วงสงกรานต์กันแล้วใช่มั้ยคะ ถ้าเดินทางเที่ยวประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าก็อาจจะง่ายหน่อย แต่ถ้าเป็นกลุ่มประเทศที่ต้องขอวีซ่าแล้ว การวางแผนเผื่อเวลาในส่วนนี้ ก็มีความสำคัญมากทีเดียว เพราะถ้าวางแผนไม่ดี อาจจะทำให้แผนการเดินทางต้องคลาดเคลื่อน หมดสนุกกันไปอีก ลองมาดูกันว่า 3 อันดับความพีคของการยื่นวีซ่าที่ชวนปวดหัวมากที่สุดในช่วงเทศกาล จะมีประเทศอะไรบ้าง และถ้าเพื่อน ๆ มีแผนจะไปประเทศต่าง ๆ เหล่านี้ ควรจะยื่นวีซ่าประมาณเมื่อไรดี อันดับที่ 1 อังกฤษ – ประเทศยอดฮิต ที่ชวนปวดหัวมากที่สุดในฤดูเทศกาล…

CALL NOW
ติดต่อทำวีซ่าแอดไลน์
พร้อมเริ่มบริการทันที

เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว
อาคารสำนักงาน ชั้น 11 ห้องเลขที่ OF1114
1693 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
02-821-5900
เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์
9.00 – 18.00 น.

 

© 2019 www.getandgovisa.com All rights reserved.