FOLLOW US 

VISA SERVICES TO ALL CORNERS OF THE WORLD

บริการวีซ่าของเรารับบริการทุกประเภทวีซ่า ทางเราให้คำปรึกษาเรื่องเอกสารของลูกค้าทุกอย่าง รวมทั้งหลังการบริการติดตามผลวีซ่าหลังจากท่านยื่นไปแล้ว
VISA SERVICES TO ALL
CORNERS OF THE WORLD
บริการวีซ่าของเรารับบริการทุกประเภทวีซ่า ทางเราให้คำปรึกษาเรื่องเอกสารของลูกค้าทุกอย่าง รวมทั้งหลังการบริการติดตามผลวีซ่าหลังจากท่านยื่นไปแล้ว

บริการรวดเร็ว

FAST SERVICE

พร้อมเริ่มงานได้ทันที ดำเนินการรวดเร็ว เพื่อให้คุณได้รับวีซ่าให้เร็วที่สุด และทันกำหนดการเดินทาง เพราะนี่คือสิ่งสำคัญสำหรับเรา

ที่ปรึกษาส่วนตัว

PERSONAL CONSULTANT

เพราะทุกคนมีความแตกต่าง เราจึงช่วยคุณวางแผน วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสรุปเอกสารและแนวทาง ในการยื่นวีซ่าสำหรับคุณโดยเฉพาะ

ทุกสิ่งเป็นไปได้

EVERYTHING IS POSSIBLE

ช่วยให้คุณได้รับวีซ่า ไม่ว่าปัญหาหรือเงื่อนไขของคุณจะเป็นอย่างไร ไม่ว่าคุณจะเคยถูกปฏิเสธวีซ่ามาหรือไม่ เรามีคำตอบให้ทุกทาง

บริการวีซ่าของเรา จะนำคุณสู่ทุกประเทศทั่วโลก โดยเราจะเป็นที่ปรึกษาในการวางแผนการยื่นเอกสารเฉพาะเป็นรายบุคคลสำหรับแต่ละท่าน และดำเนินการในทุกขั้นตอนเพื่อให้การขอวีซ่าของคุณกลายเป็นเรื่องง่ายๆ เราใส่ใจและคำนึงถึงทุกรายละเอียดในการเตรียมการสำหรับยื่นวีซ่า มั่นใจได้ถึงความถูกต้องแม่นยำและเป้าหมายเพื่อให้คุณได้รับวีซ่า

การขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปเยี่ยมเยียนเพื่อนหรือญาติ จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เราสามารถแนะนำและดำเนินการในการเตรียมเอกสารทั้งของตัวคุณและผู้เชิญ เราสามารถช่วยประสานงานกับผู้เชิญในการเตรียมเอกสารเชิญที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เพื่อให้คุณสามารถยื่นวีซ่าตามประเภทที่เหมาะสมและถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการเดินทางของคุณ

หากคุณมีกำหนดการเดินทางสำคัญ เพื่อไปติดต่อธุรกิจ ประชุม สัมมนา ฝึกอบรม แข่งขันกีฬา หรือกิจธุระอื่น ๆ เราช่วยให้วีซ่าของคุณราบรื่น และเดินทางได้ตามกำหนด เราแนะนำและอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าตามประเภทวีซ่าที่เหมาะสมและถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการเดินทางของคุณ

ไม่ว่าคุณหรือบุตรหลานจะต้องการเดินทางไปเรียนหลักสูตรระยะสั้นหรือระยะยาว ทั้งการเรียนภาษา เรียนระดับชั้นประถม มัธยม หรือระดับปริญญา เราสามารถช่วยแนะนำและดำเนินการขอวีซ่านักเรียนที่ถูกต้องและราบรื่น ทันกำหนดการเปิดเรียน นอกจากนี้ เรายังมีบริการแนะนำสถาบันการศึกษา รวมทั้งดำเนินการสมัครเรียนให้กับคุณอีกด้วย

หากคุณได้รับโอกาสในการไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ทั้งชั่วคราวและถาวร รวมถึงอาชีพเฉพาะทางด้านต่าง ๆ เช่น นักกีฬาอาชีพ ผู้ประกอบการร้านอาหารและเชฟ เราสามารถแนะนำและดำเนินการการขอวีซ่าทำงานที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่สถานทูตกำหนด ทั้งการเตรียมเอกสาร สอบวัดระดับภาษา และตรวจสุขภาพ

หากคุณต้องการย้ายถิ่นฐานเพื่อติดตามครอบครัวที่เป็นคู่สมรส พาครอบครัวเดินทางย้ายไปอยู่ที่ต่างประเทศ หรือเดินทางเพื่อไปแต่งงาน จดทะเบียนสมรสในต่างประเทศ เราสามารถแนะนำและดำเนินการ ทั้งการเตรียมเอกสาร การสอบวัดระดับภาษา และการตรวจสุขภาพ เพื่อให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสถานทูต

วีซ่าท่องเที่ยว

บริการวีซ่าของเรา จะนำคุณสู่ทุกประเทศทั่วโลก โดยเราจะเป็นที่ปรึกษาในการวางแผนการยื่นเอกสารเฉพาะเป็นรายบุคคลสำหรับแต่ละท่าน และดำเนินการในทุกขั้นตอนเพื่อให้การขอวีซ่าของคุณกลายเป็นเรื่องง่ายๆ เราใส่ใจและคำนึงถึงทุกรายละเอียดในการเตรียมการสำหรับยื่นวีซ่า มั่นใจได้ถึงความถูกต้องแม่นยำและเป้าหมายเพื่อให้คุณได้รับวีซ่า

Learn More

วีซ่าเยี่ยมเยียน

การขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปเยี่ยมเยียนเพื่อนหรือญาติ จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เราสามารถแนะนำและดำเนินการในการเตรียมเอกสารทั้งของตัวคุณและผู้เชิญ เราสามารถช่วยประสานงานกับผู้เชิญในการเตรียมเอกสารเชิญที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เพื่อให้คุณสามารถยื่นวีซ่าตามประเภทที่เหมาะสมและถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการเดินทางของคุณ

Learn More

วีซ่าธุรกิจ/นักกีฬา

หากคุณมีกำหนดการเดินทางสำคัญ เพื่อไปติดต่อธุรกิจ ประชุม สัมมนา ฝึกอบรม แข่งขันกีฬา หรือกิจธุระอื่น ๆ เราช่วยให้วีซ่าของคุณราบรื่น และเดินทางได้ตามกำหนด เราแนะนำและอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าตามประเภทวีซ่าที่เหมาะสมและถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการเดินทางของคุณ

Learn More

วีซ่านักเรียน

ไม่ว่าคุณหรือบุตรหลานจะต้องการเดินทางไปเรียนหลักสูตรระยะสั้นหรือระยะยาว ทั้งการเรียนภาษา เรียนระดับชั้นประถม มัธยม หรือระดับปริญญา เราสามารถช่วยแนะนำและดำเนินการขอวีซ่านักเรียนที่ถูกต้องและราบรื่น ทันกำหนดการเปิดเรียน นอกจากนี้ เรายังมีบริการแนะนำสถาบันการศึกษา รวมทั้งดำเนินการสมัครเรียนให้กับคุณอีกด้วย

Learn More

วีซ่าทำงาน

หากคุณได้รับโอกาสในการไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ทั้งชั่วคราวและถาวร รวมถึงอาชีพเฉพาะทางด้านต่าง ๆ เช่น นักกีฬาอาชีพ ผู้ประกอบการร้านอาหารและเชฟ เราสามารถแนะนำและดำเนินการการขอวีซ่าทำงานที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่สถานทูตกำหนด ทั้งการเตรียมเอกสาร สอบวัดระดับภาษา และตรวจสุขภาพ

Learn More

วีซ่าติดตามครอบครัว

หากคุณต้องการย้ายถิ่นฐานเพื่อติดตามครอบครัวที่เป็นคู่สมรส พาครอบครัวเดินทางย้ายไปอยู่ที่ต่างประเทศ หรือเดินทางเพื่อไปแต่งงาน จดทะเบียนสมรสในต่างประเทศ เราสามารถแนะนำและดำเนินการ ทั้งการเตรียมเอกสาร การสอบวัดระดับภาษา และการตรวจสุขภาพ เพื่อให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสถานทูต

Learn More

DESTINATION

ไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายในการเดินทางสู่ประเทศไหนในโลก ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปท่องเที่ยว เยี่ยมเยียนเพื่อนหรือญาติ ติดตามคู่สมรส ทำงาน
หรือเรียนต่อต่างประเทศ เราสามารถแนะนำและดำเนินการตามประเภทวีซ่าที่ เหมาะสมและถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการเดินทางของคุณ

อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมันนี สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ออสเตรีย สเปน สวีเดน เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ และอื่น ๆ

LEARN MORE

สหรัฐอเมริกา แคนาดา

LEARN MORE

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

LEARN MORE

จีน ญี่ปุ่น อินเดีย ปากีสถาน ดูไบ ไต้หวัน ฮ่องกง เกาหลีใต้ และประเทศอื่น ๆ ในทวีปเอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้

LEARN MORE

EUROPE
วีซ่ายุโรป

LEARN MORE

AMERICA
วีซ่าอเมริกา

LEARN MORE

AUSTRALIA
วีซ่าออสเตรเลีย

LEARN MORE

OTHERS
วีซ่าประเทศอื่นๆ

LEARN MORE

วีซ่า สตอรี่

บทความเกี่ยวกับการทำวีซ่า

3 เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับการขอวีซ่า ที่อาจทำให้สถานทูตปฏิเสธ!

3 เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับการขอวีซ่า ที่อาจทำให้สถานทูตปฏิเสธ! ผ่านร้อนผ่านหนาวมาก็มากมาย กับการขอวีซ่าทุกรูปแบบ พบเจอเรื่องราวมาหลากหลาย วันนี้อยากจะแชร์เพื่อน ๆ กับ 3 เรื่อง ที่คนเข้าใจผิดกันเยอะมาก และอาจจะทำให้วีซ่าถูกปฏิเสธด้วยความไม่รู้ ลองไปอ่านกันเลยค่ะ! 1. เข้าใจผิดว่า ฝรั่งเจ้าของประเทศ ที่อาจจะเป็นผู้เชิญให้เราไปพักด้วยที่บ้าน จะเป็นคนที่รู้เรื่องวีซ่าดีที่สุด ไม่แปลกเลยค่ะ ที่เราจะคิดว่า ชาวต่างชาติเจ้าของประเทศที่เราจะเดินทางไปท่องเที่ยวพำนักนั้น น่าจะเป็นคนที่รู้เรื่องการทำวีซ่าเป็นอย่างดี อีกทั้งเค้าก็ยังอ่านภาษาอังกฤษ (หรือภาษาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของประเทศเค้า) ได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นเจ้าของภาษา หรือเค้าอาจจะสามารถโทรไปสอบถามสถานทูตก็ได้ ว่าจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง แต่ในความเป็นจริง…

3 อันดับวีซ่า ประเทศที่ควรเผื่อเวลาในการขอมากที่สุด หากเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์

3 อันดับวีซ่า ประเทศที่ควรเผื่อเวลาในการขอมากที่สุด หากเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ช่วงนี้หลาย ๆ คน คงจะเริ่มวางแผนเที่ยวต่างประเทศล่วงหน้าในช่วงสงกรานต์กันแล้วใช่มั้ยคะ ถ้าเดินทางเที่ยวประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าก็อาจจะง่ายหน่อย แต่ถ้าเป็นกลุ่มประเทศที่ต้องขอวีซ่าแล้ว การวางแผนเผื่อเวลาในส่วนนี้ ก็มีความสำคัญมากทีเดียว เพราะถ้าวางแผนไม่ดี อาจจะทำให้แผนการเดินทางต้องคลาดเคลื่อน หมดสนุกกันไปอีก ลองมาดูกันว่า 3 อันดับความพีคของการยื่นวีซ่าที่ชวนปวดหัวมากที่สุดในช่วงเทศกาล จะมีประเทศอะไรบ้าง และถ้าเพื่อน ๆ มีแผนจะไปประเทศต่าง ๆ เหล่านี้ ควรจะยื่นวีซ่าประมาณเมื่อไรดี อันดับที่ 1 อังกฤษ – ประเทศยอดฮิต ที่ชวนปวดหัวมากที่สุดในฤดูเทศกาล…

CALL NOW
ติดต่อทำวีซ่าแอดไลน์
พร้อมเริ่มบริการทันที

เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว
อาคารสำนักงาน ชั้น 11 ห้องเลขที่ 1114
1693 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
02-821-5900
เวลาทำการ
จันทร์ – เสาร์
9.00 – 18.00 น.

 

 
© 2018 www.getandgovisa.com All rights reserved.